Chủ Đề: Phục vụ trong khiêm hạ.

Pdf cho Ipad/Tablet:

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi chung:

ĐÁP CA: (TV 53) Lạy Chúa, Ngài đang đỡ nâng hồn con. Chúa ơi, Ngài đang đỡ nâng hồn con.(Xuân Minh)

Audio Midi Bè 1 & 2:

Lễ Vật Giao Hòa (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Biết Chúa, Biết Con (Ân Đức)

Audio Midi Bè 2:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: