Bộ Lễ Tháng 5 đã được IMPRIMATUR ngày 11, tháng 5, năm 2006 bởi Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Tác giả là nhạc sĩ TIẾN LINH , ca trưởng ca đoàn PIO X. Bộ Lễ này được anh Tiến Linh viết trong tháng 5 (tháng hoa , kính Đức Mẹ ),do đó anh đặt tên là Bộ Lễ Tháng 5… và được Imprimatur cũng trong tháng 5 (trích catruong forum )

Toàn Bộ Bộ Lễ:

Xin Chúa Thương Xót

Audio Midi Bè Sop/Tenor (1):

Audio Midi Bè Sop/Tenor (2):

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Alto (1):

Audio Midi Bè Alto (2):

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Vinh Danh

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Thánh Thánh Thánh

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Đây Là Màu Nhiệm Đức Tin

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Amen

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Lạy Chiên Thiên Chúa

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio: