October 21 : CN Thứ 29 Quanh Năm

Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân

Ca Nhập Lễ 2 ( Nguyễn Văn Trinh)
http://cungviet.org/pdf/canhaple2. pdf

Đáp ca: (TV. 32) lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như lòng chúng con tin cậy ở nơi Chúa. ( Trần Đại Phước)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv32_29b_tdp. pdf

Từng Giọt Mồ Hôi (New)
http://cungviet.org/pdf/tunggiotmohoi. pdf

Tình Ca Vô Tận ( Ngọc Khôn) ( New)
http://cungviet.org/pdf/tinhcavotan. pdf

Nữ Vương Mân Côi ( Hải Linh)
http://cungviet.org/pdf/nuvuongmancoi. pdf

Audio:

http://www.huynhbach.net/thanhca/Me%20Day%20On%20Phuoc%20-%20CD/Nu%20Vuong%20Rat%20Thanh%20Man%20Coi.wma