Chủ Đề: Giữ vững niềm tin.

Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)

Đáp Ca: (TV. 106) Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở. (Mi Giáng)

Dâng Người Cha (Mi Trầm)

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy- Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đọc trước khi hát bài “Tình Cha Yêu”

Nam: Một đời cha đã âm thầm hy sinh cho những đứa con, đến nỗi tóc đã bạc, thân đã tàn, trán đã nhăn, mà chính người cha đã không hay.
Nữ: Cha nào tóc bạc mà hay, có con chỉ trỏ, mới hay tuổi già

Nam: Vô tư, không lo lắng gì bản thân, không quan tâm đến đời sống riêng, nhờ đó mà những người con có những thuận lợi để tiến thân

Nữ: Bước đi con lắm chông chênh, có cha chân cứng, đá mềm sợ chi
Nam: Trăm lao nghìn khổ sá gì, có cha con vững đường đi không sờn.

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: