Chủ Đề: Chúa lên trời

Hôm nay Mừng Chúa Lên Trời

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

ĐÁP CA: (TV 46): Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (hvh)

Live:

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Lời Chân Thành (Kim Long)

Ở Lại Với Con (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: