Chủ Đề: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Chúa Đã Sống Lại (Nguyễn Duy)

Audio:

 

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca (TV 21): Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. (Mi Giáng)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Dâng Lên Chúa (Nguyên Kha)

Giấc Mơ Chưa Tròn (Lưu Nhất Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Ca Nguyện Cầu (Vũ Di)

Mẹ Ngàn Hoa (Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: