THÁNG MƯỜI, 2006 Tháng Đức Mẹ Mân Côi

October 07: CN Thứ 27 Quanh Năm – Bổn Mạng Giáo Đoàn Mẫu Tâm- Ca Đoàn Mẫu Tâm

Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa

Ca Khúc Hồng Ân ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/cakhuchongan. pdf

Audio:

http://www.nguyentiendung.com/songs/recording/CaKhucHongAn.mp3

Đáp ca: (TV. 127) Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con.
Vinh Phúc ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/honphoi/vinhphuc. pdf

Thượng Tiến Lên GiaVê (Nguyễn Quang Hưng)
http://cungviet.org/pdf/thuongtiengiave. pdf

Audio:

http://www.nguyentiendung.com/songs/recording/ThuongTienGiave.mp3

Phó Thác ( Kiều Linh) (New)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/phothac11. pdf

http://www.mautam.org/ftp/pdf/phothacNguyen. pdf

mms://media.tuoitre.com.vn/media/music/phothac.wmv

Midi:

http://www.cadoanvietlinh.com/midithol/P/PhoThac.mid

Ave Maria (Franz Schubert)
http://www.catruong.com/baihat/honphoi/avemaria. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/CD-Avemaria-XinDangLoiCamTa/avemaria.wma

Thiên Thần Bản Mệnh (Phanxico) (New)
http://www.mautam.org/ftp/pdf/ThienThanbanmenh. pdf