12 PM St. Francis Assisi Church, 5111 San Felipe Rd, San Jose 95135

Gieo Bước Tình Nồng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Chung Kết Trầu Câu (Phanxicô)

Audio 01:

Audio 02:

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

Trước Ngai Mẹ (Đỗ Vy Hạ)

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: