THÁNG CHÍN, 2006

September 02 CN Thứ 22 Quanh Năm

Chủ Đề: Yêu mến bằng cả tấm lòng

Đâu Có Tình Yêu Thương
http://cungviet.org/pdf/daucotinhyeuthuong. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Daucotinhyeuthuong.mp3

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa
Ai Sẽ: http://www.dinh.dk/pdf/aise. pdf

Kinh Yêu Thương ( Dao Kim)
http://cungviet.org/pdf/kinhyeuthuong. pdf

Tình Thương Nhiệm Màu ( Hồng Trần)
http://cungviet.org/pdf/tinhthuongnhiemmau. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/tinhthuongnhiemmau.mid

Như Một Vầng Trăng ( Phạm Đức Huyến)
http://cungviet.org/pdf/nhumotvangtrang. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Nhumotvangtrang.mp3