Five Wounds Church at 11 a.m.

Chung Kết Trầu Câu (Phanxicô)

Audio 01:

Audio 02:

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Dâng Đời Trăm Năm (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio 02:

Tình Hồng Dâng Mẹ (Văn Chi)

Audio 1:

Audio 2:

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: