July 29 CN Thứ 17 Quanh Năm

Chủ Đề: Phép lạ bánh và cá

Tiến Về Nhà Chúa
http://cungviet.org/pdf/tienvenhachua. pdf

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.
Xin Giang Cánh Tay Ra (Phạm Xuân Chiến)
http://www.dinh.dk/pdf/xingiangcanhtayra. pdf

Của Lễ Tình Yêu
http://cungviet.org/pdf/cualetinhyeu. pdf

Tâm Tình Ca 5 ( Thành Tâm) (New)
http://cungviet.org/pdf/tamtinhca5. pdf

Lạy Đức Mẹ La Vang
http://c.austinvietmartyrs.org/ThanhNhac/DucMe/LayDucMeLaVang. pdf