Silver Creek High School, 4 pm

30 min Prelude:

Giê Su Nguồn Sáng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè Descant:

Audio Live:

Xa Rời Máng Cỏ

Ave Maria Mẫu Tâm (Liam Lawton)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Nguồn sáng linh thiêng (Rufino Zaragoza)

Audio:

Nhìn Xem Trẻ Bé/ Giáng Sinh Khó Nghèo
( CHILD OF THE POOR / WHAT CHILD IS THIS: Cổ Ca ANH; Lời Việt : Khải Minh – Lại Quốc Hùng)

Cao Cung Lên (Hoài Đức)

Audio:

Mùa Đông Năm Ấy (Lm Hoài Đức)

——————————-

Tiếng Muôn Thiên Thần (Nhạc: G. Handel- Lời Việt: Hoàng Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Live:

Đêm Thánh Vô Cùng (Nhạc: Franz Gruber, Lời: Hùng Lân)

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Chúa Đã Sinh Ra (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Trong Máng Cỏ (Cung Thương)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Giáng Sinh Ca – Ode to Joy (Beethoven)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đêm Hồng Ân (Aldophe Charles Adam)

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Live:

Adeste Fidels (Lời Việt: Hoài Chiên)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

We Wish You A Merry Christmas

Hang Bê Lem (Hải Linh)

Audio Midi Bè Sop:
Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass: