Most Holy Trinity , 12:15PM

Tiến Bước Trong Tình Yêu (Đinh Công Huỳnh)

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Kinh Cầu Tình Yêu (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

Trước Ngai Mẹ (Đỗ Vy Hạ)

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: