July 15: CN Thứ 15 Quanh Năm

Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng

Mọi Nẻo Đường ( Sr. Sourite)
http://cungviet.org/pdf/moineoduong. pdf

Đáp ca: (TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
TV 84: Xin Tỏ Lòng Từ Bi ( Peter Tran)
http://www.dinh.dk/pdf/xintolongtubi. pdf

Muối Men Cho Đời ( Hồng Trần)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/MuoiMenChoDoi_ht. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/muoimenchodoi.mid

Nhiệm Màu Tình Chúa ( Đinh Công Huỳnh)
http://www.dinh.dk/pdf/nhiemmautinhChua. pdf

Nhân Chứng Phúc Âm ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/nhanchungphucam. pdf

——————————————————————
Huyền Wedding Congratulation !!!

1. Intro: Cannon D, Wedding March
2. Chung Kết trầu Câu
3. Dâng Đời Trăm Năm ( Phanxico)
4. Tình Yêu Trong Chúa
5. Cầu Cho Cha Mẹ 2 ( Phanxico)
6. Ave Maria
7. Diễm Tình Ca 3 ( Thành Tâm)