Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: TV 22: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Mi Giáng)

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: