June 24 CN 12 Quanh năm

Chủ Đề: Giữ vững niềm tin

Ngợi Ca
http://cungviet.org/pdf/ngoica. pdf

Đáp ca: (TV. 106) Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở- Loan Hảo-( New)
http://www.dinh.dk/pdf/tv106. pdf

Lễ Vật Đơn Thành (Ngô Trần)
http://www.catruong.com/baihat/tanhien/LeVatDonThanh. pdf

Cảm Mến Tình Cha (Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/cammentinhcha. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/CamMenTinhCha.mp3

Có Chúa Song Hành (Hải Ánh) ( New)
http://www.catruong.com/baihat/ketle/CoChuaSongHanh_ha. pdf