11 p.m. at Five Wounds Church

Gieo Bước Tình Nồng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Chung Kết Trầu Câu (Phanxicô)

Audio 01:

Audio 02:

Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio 02:

Con xin dâng Mẹ (Lm Văn Chi)

Audio:

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: