Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Tán Tụng Hồng Ân (Lm. Vũ Đình Trác – Hải Linh)

Audio Midi Bè Nam:

Audio:

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Alleluia

Audio Midi:

Xin Chúa Thương

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Xin Đưa Về Quê Trời (Rufino Zaragoza, Lời Việt: Phanxicô)

Audio:

Tình Cha Yêu (Tin Yêu)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Lời Kinh Tạm Biệt

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: