Hãy Đến Hỡi bạn tình ta

Audio:

Taste and See (Bob Hurd)

Kinh Vinh Danh (Lm Nguyễn Văn Trinh)

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

Love never fails ( David Haas)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ave Maria (Caccini)

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Giê Su Nguồn Sáng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè Descant:

Audio Live: