Chủ Đề: Suy Tôn Thánh Giá

 

Tôi Vui Mừng (Dao Kim)

ĐÁP CA: (TV. 77) Chúng tôi chẳng lãng quên mọi kỳ công Chúa làm. (Kim Long)

Thập Giá Xưa (Nguyễn Đức Mậu & Phanxicô)

Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live 01:

Audio Live 02:

Audio Live 03:

Vinh Quang Của Ta (Hoàng Kim)

Audio Midi: