May 27,2006 CN Thứ 7 Mùa Phục Sinh- Lễ Chúa Lên Trời

Chủ Đề: Chúa lên trời.

Hôm nay Mừng Chúa Lên Trời
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/homgnaymungchualentroi. pdf

Đáp Ca: (TV 46): Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thánh Vịnh 46 ( Hoàng Viết Hùng)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv46_clt_hvh. pdf

Lễ Dâng
http://cungviet.org/pdf/ledang. pdf

Chúa Về Trời ( Peter Tran)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuavetroi. pdf

Sống Gần Mẹ
http://cungviet.org/pdf/songganme. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/SongGanMe.mp3