Chủ Đề: Đến với Chúa để được bình an.

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 144) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Xuân Minh)

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Live:

Audio:

Xin Đừng Bỏ Con (Trọng Khẩn)

Audio:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Bass:

Audio: