May 13, 2006: CN 5 Phục Sinh- Mother’s Day

Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức KiTô.

Hiệp Nhất Nên Một (Lm Nguyễn Minh Hiền) (New)
http://cungviet.org/pdf/hiepnhatnenmot. pdf

Đáp Ca: (TV 21): Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội- Lm Thái Nguyên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv21_ps5b_tn. pdf

Trái Tim Người Mẹ ( Mi Trầm) ( New)
http://cungviet.org/pdf/traitimnguoime. pdf

Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/baicahiepnhat. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/BaiCaHiepNhat.mp3

Mẹ Của Con ( Mi Trầm) (New)
http://www.dinh.dk/pdf/mecuacon. pdf
(Ghi Chú: Hát 2 lần Điệp Khúc để kết thúc )

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/mecuacon.mid

Tình Mẹ
http://www.dinh.dk/pdf/tinhme_. pdf

————————————————————–

ĐẠI WEDDING: Congratulation !!