THÁNG NĂM, 2006: Tháng Hoa Đức Mẹ -Cầu Cho Ơn Gọi

May 6, 2006: CN IV Mùa Phục Sinh

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành

Chúa Là Mục Tử ( Không hát bài này vì có rướt kiệu)
http://cungviet.org/pdf/chualamuctu. pdf

OR: Ave Maria Nếu có rướt kiệu !!
http://www.dinh.dk/pdf/AveMaria_. pdf

Đáp Ca: (TV 117)- Lm Thái Nguyên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv117_ps4b_tn. pdf

Tiến Ca Phục Sinh
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/TienCaPhucSinh. pdf

Làm Sao Dám Mơ ( Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/lamsaodammo. pdf

Audio
01:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/LamSaoDamMo.mp3

02

http://huynhbach.net/thanhca/phinguyen/Track08.wma

Tháng Đức Mẹ
http://cungviet.org/pdf/thangducme. pdf