Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành (Cầu Cho Ơn Gọi)

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

ĐÁP CA: (TV 22): Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. (Mi Giáng)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Trái Tim Người Mẹ (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Đọc trước bài “ Tình Mẹ Bao La”

Tình Mẹ Bao La, Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Tình mẹ như nước trôi đi, Mẹ ơi tình mẹ con ghi suốt đời, Mẹ thương con mẹ trên đời, như tình sóng mặn, như lời sóng ru. Dù cho dẫu có ngàn thu, biển kia vẫn mặn lời ru vẫn nồng. Bao la tình mẹ sáng ngời, Lòng con ghi khắc một đời không quên.

Tình Mẹ Bao La (Lm Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: