Chủ Đề: Sống Lời Chúa

Thánh Ca Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca: (TV 15): Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối truuờng sinh. (Kim Long)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Giấc Mơ Chưa Tròn (Lưu Nhất Vũ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Live:

Trên Đưòng Emmau (Thành Tâm)

Audio:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: