3 PM, 5 Wounds Church

Hãy Đến Hỡi bạn tình ta

Audio:

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Vũ Hùng Tôn)

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

Trước Ngai Mẹ (Đỗ Vy Hạ)

Cầu Cho Cha Mẹ 2 (Phanxico)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: