10 AM & 12 PM

Lời Kinh Tạm Biệt

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Alleluia

Audio Midi:

Xin Chúa Thương

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

10 AM:
Xin Đưa Về Quê Trời (Rufino Zaragoza, Lời Việt: Phanxicô)

Audio:

12 PM:
Tâm Tình Ca 2 (Thành Tâm)

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời (Trầm Hương)

Audio 01:

Audio 02:

Ngày Về 1 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: