April 8, 2006: CN Lễ Lá

Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá

Chúa Vào Thành (Vũ Mộng Thơ)
http://cungviet.org/pdf/chuavaothanh. pdf

Đáp Ca: (TV 21): Sao Cha Đành Im Lặng ( Cao Huy Hoàng)
http://www.catruong.com/baihat/tuanthanh/saochadanhimlang. pdf

Nếu Có Thể ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/neucothe. pdf

Con Đường Chúa Đã Đi Qua ( Văn Chi)
This pdf will be provided physically, bài hát có 4 lời (online chỉ có 3 lời)

Audio:

http://www.mautam.net/SongMp3/ConDuongChuaDaDiQua.mp3

Video:

http://www.youtube.com/v/HVK7GtmqYZU

Vinh Quang Của Ta (Hoàng Kim)
http://cungviet.org/pdf/vinhquangcuata. pdf