THÁNG TƯ, 2006

5 MC (Đổi giờ lên 1 tiếng)- April 01, 2006

Chủ Đề: Hy sinh mạng sống mình. Sự chết phát sinh hoa qủa.

Hãy Trở Về
http://www.catruong.com/baihat/chay/haytrove. pdf

TV 50- Xin Thương Con
http://www.dinh.dk/pdf/xinthuongcon. pdf

Tình Thiên Thu ( Đức Huân & Quang Uy )
http://www.dinh.dk/pdf/tinhthienthu-dhqu. pdf

Trên Đỉnh Đồi xa (Thiên Thu)
http://www.dinh.dk/pdf/trendinhdoixa. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/TrenDinhDoiXa.mp3

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/medungdo. pdf

Audio:

http://www.mautam.net/SongMp3/MeDungDo.mp3