Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng và là muối ướp cho đời.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc- Hoàng Ngô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

(TV. 111) Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. (Xuân Minh)

Midi:

Live:

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc: Ngài Có Đó – Sống Trong Niềm Vui (Lm Ân Đức – Nguyễn Duy)

Audio Ngài Có Đó:

Audio Sống Trong Niềm Vui:

Live:

Như Một Vầng Trăng (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live: