Chúa Nhật 2 MC- 03/11/2006

Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Chúa

Lời Cha (Sơn Ca Linh)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/loicha_scl. pdf

TV 115-Tôi sẽ Tiến Lên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv115_Chay2b_ToiSeTienDi. pdf

Lời Thiêng (Xuân Tưởng)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/loithieng. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Loithieng.mp3

Lời Kinh Tạ Tội (Bờ đá Xanh Tạ tội) Đỗ Vy Hạ
http://www.dovyha.catruong.com/chay/loikinhtatoi. pdf

Audio:

http://huynhbach.net/thanhca/file_music/Bo%20Da%20Xanh%20Ta%20Toi%20-%20Kieu%20Hanh.wma

Mẹ Đẹp Tươi
http://cungviet.org/pdf/medeptuoi. pdf