Chủ Đề: Tết Nguyên Đán- Phải khiêm tốn nhận mình là nghèo khó trước mặt Chúa.

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Audio Live:

Đáp Ca: (TV. 145) Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.

Audio:

Dâng Lễ Ngày Xuân (Mi Trầm)

Audio Bè Nữ:

Audio Bè Nam:

Xuân Yêu Đời (Thế Thông)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Audio Live:

Xuân Ca

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live: