12 PM St. Francis Assisi

Hãy Đến Hỡi bạn tình ta

Audio:

Vinh Phúc (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Alleluia (Cao Mai Hùng)

Dâng Đời Trăm Năm (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nguyện Cầu Cho Nhau (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio 02:

Trước Ngai Mẹ (Đỗ Vy Hạ)

Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Diễm Tình Ca 3 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: