CN 8 QN- Feb 25 ,2006

Chủ Đề: Hãy đổi mới.

Về Bên Chúa ( Nguyễn Duy): Toi Vui Mung tien buoc ve nha cha …
http://cungviet.org/pdf/vebenchua. pdf

TV. 102 (Tủ sách ca đoàn)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh102CNC7TN. pdf

Con Chỉ Là Tạo Vật ( Nguyễn Duy)
http://cungviet.org/pdf/conchilataovat. pdf

http://phuongtu.it-4vn.com/filemusic/Video/ConChiLaTaoVat.wmv

Trên Dĩa Thánh ( Mi Trầm) We Won’t sing this song this week
http://www.catruong.com/baihat/dangle/TrenDiaThanh_mt. pdf

Tâm Tình Ca 1 (Thành Tâm)
http://cungviet.org/pdf/tamtinhca1. pdf

Audio:

http://www.mautam.net/SongMp3/TamTinhCa1.mp3

Trong An Bình ( Nguyễn Duy): Ra Về Trong Hy Vọng và mừng vui …
http://cungviet.org/pdf/tronganbinh. pdf