Vài điều nên biết về Mùa Vọng

Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.

Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch

Trong Mùa Vọng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.

Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia.

Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.

Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc: Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính

Chủ Đề: Hãy Tỉnh Thức!

 

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

ĐÁP CA: Tv 121 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa” (Xuân Minh)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Mình Máu Thánh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio:

Trời Cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live: