Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.

Vê Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca:(TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa . (Kim Long)

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Từ Vực Sâu 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: