Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 144) lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Xuân Minh)

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Liên Khúc Bên Trong Cung Thánh-Bỏ Ngài Con Theo Ai (Đỗ Vy Hạ-Phaolo Kim )

Audio :

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: