Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Bộ Lễ Thành Tâm:

Về Đây Hát (Ngọc Khánh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (Kim Long)

Xin Giữ Con

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Hoa Mân Côi (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: