Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Về Nơi Đây (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio :

Audio Live:

Đáp Ca: (TV. 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Xuân Minh)

Audio Live:

Lời Kinh Chiều

Audio:

Audio Live :

Khúc Cảm Tạ (Mai Nguyên Vũ)

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Audio Live:

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi 01:

Audio Midi 02:

Audio :

Audio Live: