CN 4 QN: Tet Binh Tuat- Jan 29/2006

Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

1. Mừng Chào Mùa Xuân ( Đỗ Vy Hạ)
http://www.catruong.com/baihat/xuan/mungchaomuaxuan_dvh. pdf

Audio

http://huynhbach.net/thanhca/xuan/Track01.wma

2- tv 94- Ưóc gi – Peter Tran
http://www.dinh.dk/pdf/uocgi-pt. pdf

3. Dâng Lễ Đầu Năm ( Mi Tram) Nay xuan ve, doan chung con …
http://www.catruong.com/baihat/xuan/DangLeNgayxuan_mt. pdf

4- Xuân Ca ( Đức Dung) Han hoan tung bung ngay vui mung xuan moi cau ca rọn rang ..muon hoa khoe mau …)
http://www.dinh.dk/pdf/xuanca-dd. pdf

5. Nữ Vương mùa xuân ( Vu Mong tho) Xuan qua mau truc xinh nghien nghien …
http://cungviet.org/pdf/mungchaomuaxuan. pdf