CN 3 QN- Jan 21/2006

Chủ Đề: Hãy sám hối và từ bỏ tội lỗi.

-Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/divenhachua_th. pdf

- TV 24: Kim Long
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv24_kl. pdf

- Dâng Hồn Xác ( Hùng Lân) (con kinh dang cha, ruou banh va ruou nho ..hon con day voi xac con day ….)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangHonXac_hl. pdf

-Nguyện Cầu ( Thành Tam)
http://cungviet.org/pdf/nguyencau. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/nguyencau.mid

-Trên Con Đường Về Quê (Nguyễn Khắc Xuyên)
Midi:
[music]http://www.dinh.dk/midi/trenconduongveque.mid