Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

Đến Trước Nhan Ngài (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 89) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia. (Xuân Minh)

Dâng Chúa Trời (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Hòa Tấu:

Theo Chúa (Lm Thành Tâm)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: