Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Xuân Minh)

Ơn Trời Cho Con (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc: Tôi Tin- Lo Gì (Thành Tâm-Đức Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xin Vâng (Lm Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 1:

Audio 2: