Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con. (Xuân Minh)

Dâng Bánh Rượu (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi thầm Tín (Lm Hoàng Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Mẹ Đầy Ơn Phúc (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: