Chủ Đề: Chúa lên trời

Hôm nay Mừng Chúa Lên Trời

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

ĐÁP CA: (TV 46): Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (hvh)

Live:

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Trái Tim Người Mẹ (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ở Lại Với Con (Kim Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio:

Đọc trước bài “ Tình Mẹ Bao La”

Tình Mẹ Bao La, Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày. Tình mẹ như nước trôi đi, Mẹ ơi tình mẹ con ghi suốt đời, Mẹ thương con mẹ trên đời, như tình sóng mặn, như lời sóng ru. Dù cho dẫu có ngàn thu, biển kia vẫn mặn lời ru vẫn nồng. Bao la tình mẹ sáng ngời, Lòng con ghi khắc một đời không quên.

Tình Mẹ Bao La (Lm Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Tháng Đức Mẹ (Minh Đệ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: