Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức KiTô Phục Sinh.

Thánh Ca Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Xuân Minh)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Khúc Hoài Niệm (Tịnh Qui-Lê Quang)

Audio:

Chúa Sống Lại Rồi (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Khải Hoàn Ca (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: