Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch

Hãy Trở Về (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV 125): Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan (Peter Trần)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tình Thiên Thu (Đức Huân & Quang Uy )

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi (Nguyễn Văn Tuyên)

Audio 01 :

Audio 02 :

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: