Chủ Đề: Tết Nguyên Đán- Mầu nhiệm của ơn gọi

Mừng Chào Mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Audio Live:

Đáp Ca: (TV. 137) lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa. (Xuân Minh)

Dâng Lễ Ngày Xuân (Mi Trầm)

Audio Bè Nữ:

Audio Bè Nam:

Prelude Rướt Lễ: (Hát lúc ca đoàn lên rướt lễ)

Ngài Nâng Con Bước (You Raised Me Up) (Như Ý – Lê Quốc Tuấn duet)

Xuân Yêu Đời (Thế Thông)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Audio Live:

Lời Cảm Mến (Viễn Xứ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Xuân Hy Vọng (Nguyên Kha)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Xuân Ca

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live: