Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc- Hoàng Ngô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 70) Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh. (Kim Long)

Bánh Miến Rượu Nho (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc: Ngài Có Đó – Sống Trong Niềm Vui (Lm Ân Đức – Nguyễn Duy)

Audio Ngài Có Đó:

Audio Sống Trong Niềm Vui:

Như Một Vầng Trăng (Phạmn Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio: